FAQs Complain Problems

समाचार

घर निर्माण सम्पन्न

लाग्ने समय: 
२ बर्ष भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ पूर्वाधार विकास शाखा/ भवन निर्माण तथा भुमी व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर
आवश्यक कागजातहरु: 

१. वडा कार्यालयको सिफारिस

२. हस्तलिखित निवेदन

३. घरनक्सा पास भएको सक्कल नक्सा

४. घरको चारै तिरको फोटो र जग्गा धनिको फोटो २ प्रति PP Size

५. चारकिल्ला प्रमाणित

६. तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि