FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको १३ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 06/05/2024 - 15:50 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०८१.०१.१९.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको १२ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 05/12/2024 - 11:22 PDF icon बैशाख ११ निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको एघारौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 04/28/2024 - 12:02 PDF icon चैत्र १४ निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको दशौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 04/28/2024 - 12:01 PDF icon फाल्गुन २२ निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको नवौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 04/28/2024 - 11:59 PDF icon माघ २९ निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको आठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/28/2024 - 12:15 PDF icon माघ २१ गते कार्यपालिका निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको सातौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/09/2024 - 11:47 PDF icon पौष २३ गते कार्यपालिका निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/09/2024 - 11:32 PDF icon पौष १३ गते कार्यपालिका निर्णय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को जानकी गाउँपालिकाको पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 01/09/2024 - 14:30 PDF icon आ.व. २०८००८१ को जानकी गाउँपालिकाको पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

आ.व. २०८००८१ को जानकी गाउँपालिकाको पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 01/09/2024 - 14:27 PDF icon आ.व. २०८००८१ को जानकी गाउँपालिकाको पाँचौ कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

Pages