FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ९

वडा नं. ९ का पदाधिकारीहरुः

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री खकेन्द्र भण्डारी वडा अध्यक्ष 9858421457
श्री कल्पना खड्का वडा सदस्य 9848530107
श्री निरु बिश्वकर्मा सुनार वडा सदस्य 9865719314
श्री तेज बहादुर रावल वडा सदस्य 9848500059
श्री हर्कराज भाट वडा सदस्य 9865806168

 

Ward Contact Number: 
9858421457/ 9848502104/ janakimun.ward9@gmail.com