FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ६

वडा नं.६ का पदाधिकारीहरुः

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री इन्द्र चौधरी वडा अध्यक्ष 9858421471
श्री रेनुका चौधरी वडा सदस्य 9804605579
श्री दुर्गा देवी भुल वडा सदस्य 9822142895
श्री खगेन्द्र बहादुर बिश्वकर्मा वडा सदस्य 9848538103
श्री पन्छिराम चौधरी वडा सदस्य 9804608144

 

Ward Contact Number: 
9858421471