FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ७

वडा नं. ७ का पदाधिकारीहरुः

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री कमल महतो वडा अध्यक्ष 9848572002
श्री कृष्ण कुमारी चौधरी वडा सदस्य 9821660385
श्री पबित्र बिश्वकर्मा वडा सदस्य 9842411173
श्री धनीराम चौधरी वडा सदस्य 9822617302
श्री बलिराम थारु वडा सदस्य 9800653437

 

Ward Contact Number: 
9858420709/ 9868421515/ janakimun.ward7@gmail.com