FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ८

८ नं. वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर
श्री तिर्थराज उपाध्याय वडा अध्यक्ष 9868434759
श्री कलौटी देबी चौधरी वडा सदस्य 9804652814
श्री बिष्णा देवी सुनार वडा सदस्य 9800633438
श्री झपट बहादुर प्रेमी वडा सदस्य 9865717174
श्री मकुलाल ड. थारु वडा सदस्य 9824660745

 

८ नं. वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. फोटो नाम पद स्थायी ठेगाना फोन नं. ईमेल
गौरी जैशी वडा सचिव जानकी-६, कैलाली 9766415692  
पूर्ण बहादुर विष्ट सहायक जानकी-८, कैलाली 9847133502  
निसा बटाला थापा कार्यालय सहयोगी जानकी-८, कैलाली    
  सिताराम कठरिया चौकीदार जानकी-८ कैलाली    
Ward Contact Number: 
9868434759/ 9766415692 / janakimun.ward8@gmail.com