FAQs Complain Problems

समाचार

कभर्डहलको शिलान्यास कार्यक्रम

Read More

जानकी गाउँपालिका दोस्रो खेलकुद प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रम ।

Read More

जानकी गाउँपालिकाको छैठौं गाउँसभाको समुद्घाटन कार्यक्रम ।

Read More

लैङ्गीक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको झलक

Read More

जानकी गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

जानकी गाउँपालिका नेपालको ७ नं. प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा रहेको छ । यस गाउँपालिकामा साविकका दुर्गौली, जानकीनगर, मुनुवा र पथरैया गरि ४ ओटा गा.वि.स. समावेश गरि ९ वटा वडा कायम गरिएको छ । यो गाउँपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवस्थित लम्की चोकबाट दक्षिणतर्फ करिब १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । विश्व मानचित्रमा जानकी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति २८० ३१' देखि २८०३६'५" उत्तरी आक्षांस सम्म र ८१०२' देखि ८१०१६' पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । त्यसैगरी १०७.२७ वर्ग कि.मी.

जानकी गाउँपालिका द्धारा प्रकाशित राजपत्रहरु

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५८४२०२०५
उपाध्यक्ष
९८५८४२११२०

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858422889, 9851217779
narayanbist@yahoo.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- मदिरा बेचबिखन अनुमति
सेवा समयः- सोहि दिन / सरजमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ठुलो मदिरा व्यबसाय रु.५०००/- , मझौला मदिरा व्यवसाय रु.४५००/- र सानो मदिरा व्यवसाय रु.४०००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन सहित निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

२. आफ्नै घर भए, एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि 

३. बहालमा बसेको भए गाउँपालिकामा बहाल कर तिरेको प्रतिलिपि र घरधनिसंगको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि

४. पासपोर्ट साईजको दुई प्रति फोटो

५. गैर नागरिकको हकमा घरधनीसंगको सम्झौतापत्र

सेवा प्रकारः- योजना ईष्टिमेटको लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ पूर्वाधार विकास शाखा/ भवन निर्माण तथा भुमी व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जुन योजनाको ईष्टिमेट गराउनु पर्ने हो सो योजना संचालन गर्ने भनि सम्बन्धित वडा समितिले गरेको निर्णय

२. सम्भाव्यता अध्ययन

३. विस्तृत सर्वेक्षण

सेवा प्रकारः- संस्था नविकरणको सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र सहित संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 2. गत आ.व. को  प्रगति विवरण
 3. घर बहालमा भए बहाल कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 4. आफ्नै भवनमा भए एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- संस्था दर्ता सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान वा नियमावली र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 2. बहालमा भए बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र वहाल कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि
 3. आफ्नै भवनमा भए एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- व्यवसाय नामसारी
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार (आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर)
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदनपत्र सहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 2. व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 3. बहालमा भए बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 4. चालु आ. व. सम्मको एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- व्यवसाय नविकरण
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार (आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर)
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदनपत्र सहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 2. व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 3. बहालमा भए बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 4. चालु आ. व. सम्मको एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन सरजमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ प्रशासन शाखा/ राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार (आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर)
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. निवेदकको नागरिताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 2. आफ्नै घर भए, एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 3. बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको को प्रतिलिपि र गाउँपालिकामा बहाल कर तिरेको प्रतिलिपि
 4. पासपोर्ट साईजको दुई प्रति फोटो
 5. गैर नागरिकको हकमा घरधनीसँगको सम्झौतापत्र
 6. आवश्यकता हेरी सरजमिन मुचुल्का गरिनेछ
सेवा प्रकारः- नक्सा नामसारी
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ पूर्वाधार विकास शाखा/ भवन निर्माण तथा भुमी व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दर
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. संयुक्त निवेदन
 2. दुवै पक्षको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 3. ब्रिकी सम्बन्धि लिखतको प्रतिलिपि

 

सेवा प्रकारः- घर नक्सा पास
सेवा समयः- १६ देखि ३० दिनसम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ पूर्वाधार विकास शाखा/ भवन निर्माण तथा भुमि व्यवस्थापन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- एक तल्ले प्रति वर्ग फिट रु.१/-, दुई तल्ले प्रति वर्ग फिट रु. १.५/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 2. नापी शाखाबाट प्रमाणित कित्ता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)
 3. जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 4. तीन प्रति भवनको नक्सा
 5. चालु आ. व. को एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
 6. नगर विकास समिति क्षेत्रभित्रको हकमा न. वि.स. को सिफारिश पत्र

जानकारी