FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जानकी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:42 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका, २०८०.pdf
जानकी गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:41 PDF icon विधायन समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८०.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:39 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
जानकी गाउँपालिका अन्तर्गतका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, व्यवस्थापनका कार्यमा मेसिनरी उपकरण प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:38 PDF icon नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, व्यवस्थापन.pdf
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८० ८०/८१ 04/24/2024 - 11:36 PDF icon यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८०.pdf
जानकी गाउँपालिका, संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०८० ८०/८१ 02/14/2024 - 12:32 PDF icon जानकी गाउँपालिका, संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०८०.pdf
जानकी गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 11:47 PDF icon स्थानीय सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/06/2023 - 12:14 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
जानकी गाउँपालिकाको विपद् राहत वितरण मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 08/01/2023 - 17:37 PDF icon जानकी गाउँपालिकाको विपद राहत वितरण मापदण्ड, २०८०.pdf

Pages